Svařování

Výroba je zajišťována na základě požadavků zákazníka podle dodané, nebo námi zajišťované výkresové dokumentace.

Svařovací středisko je vybaveno svařovacími poloautomaty FRONIUS 457, KIT 500W aj. Uvedená zařízení jsou schopna svařovat tavící se elektrodou v ochranné atmosféře CO2 a směsných plynů.

Naše firma produkuje hlavně svařence s vysokým stupněm opracování a přesnosti. Maximální hmotnost svařence je 32 t.